Sme krajinní architekti. Vnímame veci okolo seba, diskutujeme o nich, rozmýšľame…vytvárame priestor pre priateľské polemiky, tvorivý nepokoj a nápady. Naše projekty však nie sú o nás. Majú svoj vlastný život. Všetky línie, plochy a malé čísla, ktoré nakreslíme, budú raz stromy, rastliny, kvety. Budú rásť a rozvíjať sa. A aj nám pridá každý nový projekt jeden letokruh…

Projekty

pre život

Projekt je myšlienka prenesená na papier, učesaná investorom, stvárnená architektom. Nezáleží na tom, či ide o záhradu, park alebo krajinu. Je ako kniha, ktorá vždy prezradí niečo o svojom autorovi. O to sa snažíme – nech niečo z nás ostane v každom odovzdanom výkrese. Aby semienko, ktoré sme zasadili prinieslo ovocie kvalitného diela…krásneho, príjemného a udržateľného.

Vizualizácie

pre snívanie

Vizualizáciu nie je fotografia budúceho stavu. Dobrá vizualizácia sprostredkuje atmosféru miesta, vyvolá pocity. Ak Vás nadchne, objavili ste ten správny prostriedok pre vnímanie projektu. Zjednoduší sa komunikácia medzi Vami a nami. Zrazu hovoríme  rovnakým jazykom…

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail