Nitra Look!

...aby Nitra opäť kvitla

V meste každý deň prechádzame okolo priestranstiev upravených i neupravených. Ako maximalizovať efekt s minimom námahy, s cieľom zjednodušenia údržby a skvalitnenia obrazu mesta? … Založenie kvetinových lúk na vybraných verejných plochách v Nitre, v parkoch, vnútroblokoch sídlisk, popri cestách alebo na vstupoch do mesta ponúka skvelé riešenie. Len si to predstavte, nekosíte, nehnojíte, nepolievate, a Nitra kvitne do krásy sama od seba!

Join our
mailing list

to stay up date

Please enter a valid e-mail