Výsadby stromov v areáloch UKF

Investor: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autori: Štefan Lančarič, Tomáš Belovič
Stupeň: Štúdia
Dátum spracovania: 12/2019
Vizualizácie: Tomáš Belovič

Posted in <a href="https://www.krajinniarchitekti.sk/category/verejna-zelen/" rel="category tag">Verejná zeleň</a>