Odborná spolupráca

Nikto nie je ostrov. Spoluprácu s kolegami krajinnými architektami, spoluprácu s architektami, stavebnými inžiniermi a zástupcami iných profesií vždy vnímame ako výzvu a príležitosť pre odborný rast. V spolupráci sa obrusujú hrany, zbližujú sa názory, hľadajú sa východiská pre kvalitný a udržateľný výsledok – projekt. V takejto spolupráci sme sa podieľali na tvorbe rôznych druhov priestorov:

  • mestské a obecné parky (Bánovce nad Bebravou, Ostrá Lúka)
  • námestia (Partizánske)
  • vnútrobloky sídlisk (Sídlisko Dionýza Štúra – Sereď, Luhy I. – Partizánske)
  • vegetačné úpravy priemyselných areálov (Muehlbauer III – Nitra, Cehip III – Vráble, Suzuki – Nitra, Spracovateľská prevádzka – Šurany)
  • úpravy okolia bytových domov (Štúrova ulica – Nitra, Jelenecká ulica – Nitra, Tulipánova ulica – Nitra, Hviezdoslavova ulica – Nitra)
  • vyhradené areály (Cintorín – Trnava, Kalvária – Humenné, Rekreačné zariadenie Topoľčianky, Hotel Stupka – Tále, Zdravotné stredisko – Trenčianska Turná)

Bytový dom Petržalka-Ovsište

Vnútroblok Sitnianska ulica, Banská Bystrica

Park Želiezovce

Vnútroblok Na hlinách, Trnava

Vnútroblok Vodárenská ulica, Trnava