Súkromná zeleň

Tvorba a navrhovanie najmä záhrad súkromných domov je veľmi osobitý, špecifický proces, kedy si krajinný architekt okrem profesnej zdatnosti častokrát overí i svoje mediátorské schopnosti. Súkromná záhrada je osobná, na malom priestore sa pri obmedzenom rozpočte stretá veľa
požiadaviek na funkčnosť, estetiku a prevádzku. Zaoberáme sa úplne inou mierkou a detailom, než v iných, rozsiahlejších návrhoch. Každá rastlina sa posudzuje z hľadiska veľkosti, farebnosti, atraktivity a ceny. Ak sa preto podarí docieliť spokojnosť u investora záhrady, vždy máme z toho radosť. Pretože v konečnom dôsledku proces tvorby súkromnej záhrady je zároveň adresným budovaním životného priestoru konkrétnych ľudí… spolutvorením ich domova.

Záhrada, Považská Bystrica

Záhrada, Nitrianske Hrnčiarovce

Záhrada, Lukov Dvor

Záhrada, Taegerig – Švajčiarsko

Záhrada, Nitra – Zobor

Záhrada, Nitra

Záhrada, Zobor