Architektonické súťaže

Svojou účasťou na krajinno-architektonických súťažiach sa snažíme podporovať a promovať profesiu Krajinná architektúra. Zároveň, súťaž vnímame ako najtransparentnejší a najobjektívnejší spôsob hľadania ideí. V súčasnej dobe všetci čelíme následkom zmeny klímy a tvorba v Krajinnej architektúre by mala ponúkať odpovede i na tieto výzvy. Krajinno-architektonická súťaž je preto výborným médiom pre komunikáciu medzi investorom a architektom, medzi jednotlivými profesiami…kde spoločným cieľom je kvalita a kreativita.

Park Andreja Kmeťa, Piešťany

Park Račianske Mýto, Bratislava