Verejná zeleň

Prostredie vychováva. Verejný priestor a zeleň v ňom však v ostatných rokoch stráca svoju identitu. Ulice a námestia sú technokraticky funkčné, využívanie typizovaných prvkov mobiliáru a dlažieb prispieva k ich uniformite, sú si často navzájom podobné. A aktuálny zákon o verejnom obstarávaní k takémuto generickému projektovaniu priam vyzýva, najnižšia cena je vo veľkej väčšine prípadov rozhodujúca. My však veríme, že aj na „malom ihrisku“ je možné návrhy tvoriť kreatívne, s vtipom a myšlienkou, no zároveň rešpektovať požiadavky investora. A dizajn verejných priestranstiev a verejnej zelene prispôsobiť i možnostiam následnej údržby.

Relaxačný komplex, Záhorská Ves

Námestie sv. Jakuba, Dubnica nad Váhom

Hrnčiarska ulica, Zvolen

Výsadby stromov v areáloch UKF v Nitre

Krajina inak, náučný chodník v Trnovci nad Váhom