Vnútroblok Sitnianska

Investor: Mesto Banská Bystrica
Autor: Zoltán Balko
Odborná spolupráca: Štefan Lančarič
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Dátum spracovania: 6/2018
Vizualizácie: Tomáš Belovič

Posted in <a href="https://www.krajinniarchitekti.sk/category/odborna-spolupraca/" rel="category tag">Odborná spolupráca</a>